INLOGGEN COMPASITY
Nieuws, Tips

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

  • Met de WAB veranderen per 1 januari 2020 de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Hierbij enkele belangrijke wijzigingen voor u op een rij:
  • Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract (tijdelijke – en oproepcontracten)
  • Werkgever en werknemer kunnen in maximaal 3 jaar 3 tijdelijke contracten aangaan (i.p.v. in 2 jaar)
  • Oproepkrachten moeten na 12 maanden een nieuw contract aangeboden krijgen met een vast aantal uren
  • De werknemer heeft bij ontslag recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Contact
Login Verzuimzignaal