INLOGGEN COMPASITY
Nieuws, Ontwikkeling, Tips

Investeer SLIM in leren en ontwikkelen

Investeer SLIM in leren en ontwikkelen

 

In september heeft de overheid weer miljoenen aan SLIM-subsidie beschikbaar voor allerlei initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB.

Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het minder gebruikelijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. De overheid wil juist dat werknemers hun hele leven lang blijven leren en daar wordt geld voor uit getrokken via de SLIM-regeling. Deze ​​heeft als doel om te leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. 
Uitval door fysiek werk of het vertrek van vakmensen heeft grote gevolgen voor de toekomst van een klein bedrijf. Juist daarom is het zo belangrijk dat werknemers de mogelijkheid krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Zo blijven ze wendbaar, productief, duurzaam inzetbaar èn zorgt dat u de beste mensen voor uw bedrijf weet te behouden.  

Waarvoor kun je als ondernemer deze SLIM-subsidie ​​aanvragen?
Werkgevers kunnen 60% tot 80% van de kosten terug krijgen die ze maken voor bijvoorbeeld
– het onderzoeken van scholing- en opleidingsbehoeften in een onderneming,
– het laten ontwikkelen van loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werkenden in de onderneming,
– het ontwikkelen van methoden voor duurzame ontwikkeling en eigen regie,
– voor het aanbieden van een praktijk-leerplaats* in de derde leerweg.                   
* De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol) zijn uitgesloten van de regeling. 

Op de menukaart van het ministerie van Sociale  Zaken & Werkgelegenheid vind je meer informatie over deze activiteiten.

De ondernemer kan de hulp van een externe partij inroepen voor de uitvoering van deze activiteiten. Lees hier meer over de aanvraagcriteria.

Hoe kun je deze SLIM-subsidie ​​aanvragen?
De SLIM-subsidie kan worden aangevraagd van 
1 september 2020 tot 30 september 2020 17:00 uur 
op 
www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

!!De aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst behandeld. Dus hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op subsidie ​​voor jouw project.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Contact
Login Verzuimzignaal