INLOGGEN COMPASITY

Ontzorgen

Indien u vragen heeft, meer wilt weten over de te leveren diensten of een samenwerking wilt aangaan?

Arbeidsdeskundig onderzoek 

De uitkomst van een arbeidsdeskundig onderzoek geven u en uw werknemer inzicht in de arbeidsmogelijkheden van de betrokken werknemer en geeft u als werkgever advies over mogelijke vervolgstappen om te komen tot een interne of externe werkhervatting.

Met het onderzoek voldoet u tevens aan dat deel van de re-integratieverplichting die het UWV van werkgever en werknemer vraagt. Het onderzoek draagt bij aan het doel om uw werknemer structureel en duurzaam te laten hervatten in werk dat past bij diens mogelijkheden en beperkingen.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij werkgever en werknemer onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het arbeidsconflict oplossen. Een mediator is dus geen rechter die zich bezig houdt met de schuldvraag of een beslissing oplegt. 

De mediator is een neutrale gespreksleider die helpt emotie en feiten van elkaar te onderscheiden en in een juiste verhouding te brengen. Het zijn partijen die uiteindelijk zelf het conflict oplossen.Bij een vastlopend conflict is het dan ook wenselijk om zo snel mogelijk een mediator in te schakelen om de verstoorde arbeidsverhoudingen weer te herstellen en te normaliseren.

Bij een arbeidsconflict zoeken zowel werkgever als werknemer naar een voor hun aanvaardbare oplossing. Deelname aan de mediation is op basis van vrijwilligheid. Dit wil dus zeggen dat als een werknemer ook maar het gevoel zou hebben dat hij in het nadeel is of dat wanneer hij het niet eens is met het resultaat, hij de mediation onmiddellijk kan beëindigen. Zelfbeschikking of autonomie van partijen staat aldus voorop.

Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Werknemers kunnen op de werkvloer geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag door collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, klanten, patiënten, adviseurs, controleurs, etc. Denk hierbij aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn: menselijk leed, verloop, verlies in productiviteit, verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Het is fijn als uw werknemers in zo’n situatie terecht kunnen bij een binnen uw organisatie.

Naast dat u als werkgever, volgens de Arbowet, verplicht bent de werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (ofwel stress) is uit onderzoek gebleken dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon zeer effectief is in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Taken vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kunnen uw werknemers terecht voor klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met informatie.

De taken van een vertrouwenspersoon zijn
 • Eerste opvang als werknemer wordt lastiggevallen en hulp en advies nodig heeft
 • Uitzoeken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • Informatie over andere oplossingen zoals een klachtenprocedure
 • Begeleiding bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming
 • Doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties of mediator
 • Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
 • Leidinggevende en management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag
 • Gevallen van ongewenst gedrag registreren

Arbeidsjuridische dienstverlening

Rechten en plichten

In het arbeidsrecht zijn de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer vastgelegd. De complexe Arbowetgeving kan veel vragen oproepen. Naast verzuim door werknemers kunt u door arbeidsconflicten, juridische verwikkelingen met het UWV of andere juridische zaken voor hoge kosten komen te staan. Wij behoeden u graag voor deze onverwachte kosten door u hiermee, voor een vast bedrag per jaar, te ondersteunen.

Een onafhankelijke juridisch adviseur beantwoord graag uw vragen over arbeidsjuridische vraagstukken en denkt mee in praktische oplossingen, zodat u zeker weet dat uw zakelijke beslissingen juridisch verantwoord zijn.

Wat bieden wij?
 • Onbeperkt juridisch advies op gebied van arbeid- en ontslagrecht
 • Persoonlijk contact met een reactie binnen 48 uur
 • Controle en beoordeling van uw correspondentie, arbeidscontracten, vaststellingenovereenkomsten en andere juridische correspondentie aangaande uw werknemer(s)
 • Zekerheid en continue toegang tot een team van ervaren advocaten en juristen, om u bij te staan met raad en daad
 • Standaard juridisch getoetste documenten en modellen op aanvraag

Procederen valt buiten dit abonnement. Indien gewenst? Dan ontvangt u hiervoor apart een offerte.

Deze arbeidsjuridische dienstverlening introduceren wij voor een vast tarief voor Eur. 485,00 per jaar.

Meer informatie
Arbeidsjuridische dienstverlening

Terug naar Diensten

Bekijk wat LaborVitalis nog meer voor u kan betekenen!

Naar Diensten
Login Verzuimzignaal