INLOGGEN COMPASITY

Gezondheid & Veiligheid

Indien u vragen heeft, meer wilt weten over de te leveren diensten of een samenwerking wilt aangaan?

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Iedere organisatie is gebaat bij gezonde en gelukkige werknemers. Door het aanbieden van een PMO bevordert u een goede fysieke en mentale gezondheid binnen uw organisatie.

Waarom een PMO?

 • Tevreden en betrokken werknemers verhogen de productiviteit en verzuimen minder
 • Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan het werkplezier
 • U laat uw werknemers zien dat u hun gezondheid belangrijk vindt
 • Uw werknemers krijgen via een individueel adviesrapport inzicht over hun gezondheid en leefstijl
 • U voldoet aan de eisen van de Arbowet

LaborVitalis heeft – in samenwerking met deskundigen – drie pakketten voor u samengesteld

Het basispakket van het preventief medisch onderzoek bestaat onder andere uit:

 • Digitale vragenlijst – om inzicht te krijgen in de persoonlijke- en werk situatie en de leefstijl
 • Fysiek onderzoek – bestaande uit een biometrisch- en visusonderzoek
 • Klein bloedonderzoek

In het Uitgebreide en Complete pakket worden deze onderzoeken verder uitgebreid. Daarnaast heeft u door verschillende aanvullende opties, altijd een PMO op maat. Alle onderzoeken worden afgesloten met een individueel digitaal adviesrapport en een adviesgesprek.

Offerte aanvragen?

Verzuimprotocol

In een verzuimprotocol staan alle afspraken en regels rondom ziekte, arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van uw werknemers. Hierin zet u alle stappen op een rij, van ziekmelding tot betermelding en de rechten en plichten die gelden rondom deze stappen. Het document vormt de basis van een goed verzuimbeleid.

Is uw organisatie nog niet in het bezit van een verzuimprotocol? Dan helpen wij u daar graag mee. Wilt u een standaard verzuimprotocol door ons laten opstellen of liever een maatwerkprotocol naar aanleiding van uw CAO? Vraag hier een offerte aan.

Offerte aanvragen?

RI&E

Wist u dat ongeveer de helft van de werkgevers geen Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) heeft terwijl dit wel wettelijk verplicht is? Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een RI&E opstellen waarmee er een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemer wordt gecreëerd.

Beschikt uw organisatie niet over een RI&E, dan kan de inspectie SZW direct een boete opleggen. De overheid wil dat bedrijven een grotere inspanning gaan leveren om de Arbowet na te leven, waarvan de RI&E een onderdeel is.

 

Waarom een RI&E?

Om een goed arbobeleid te kunnen voeren moet u als werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in uw organisatie kunnen voorkomen. Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan uw bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Hiervoor heeft u verschillende opties

 • Laten uitvoeren van een volledige RI&E via LaborVitalis door een ervaren adviseur, waardoor u voldoet aan uw wettelijke verplichting
 • Hulp bij het uitvoeren van het Plan van Aanpak voortkomend uit de RI&E met behulp van een ervaren adviseur
 • Laten toetsen van de RI&E die u zelf heeft uitgevoerd. (niet van toepassing voor organisaties met minder dan 25 medewerkers én gebruik kunnen maken van een erkend RI&E instrument)
 • Zelf uitvoeren door gebruik te maken van een erkende branche-RI&E. Deze kunt u vinden op www.rie.nl.

RI&E via een deskundige

Onze deskundigen hebben ruime kennis en ervaring met het uitvoeren van RI&E’s. Na de inventarisatie en beoordeling van de risico’s adviseren onze deskundigen u over passende oplossingen die risico’s verminderen of voorkomen en op die manier de inzetbaarheid vergroten.

Wat doet een deskundige?

 • Inwinnen van informatie over uw organisatie
 • Locaties worden bezocht
 • Betrokken partijen – zoals een preventiemedewerker, leidinggevende en werknemers van verschillende afdelingen – worden uitgevraagd over de risico’s en de aanwezige maatregelen
 • Positieve punten en aandachtspunten worden uitgewerkt in een rapportage

U kunt er ook voor kiezen om u door onze deskundigen te laten begeleiden bij het opmaken en/of uitvoeren van het Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van een RI&E waarin u aangeeft welke maatregelen er genomen worden om de risico’s te voorkomen of op te lossen en binnen welke termijn.

Een RI&E is een “levend” document. Als u grote aanpassingen in uw organisatie aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen. U inventariseert dus opnieuw welke risico’s er in uw organisatie spelen en evalueert u tegelijk de al genomen maatregelen.

Deskundig advies? Vraag hier een offerte aan.

Offerte aanvragen?

Terug naar onze diensten

Bekijk wat LaborVitalis nog meer voor u kan betekenen!

Naar Diensten
Login Verzuimzignaal