INLOGGEN COMPASITY

Neem contact op

Indien u vragen heeft, meer wilt weten over de te leveren diensten of een samenwerking wilt aangaan?

Neem contact op

Indien u vragen heeft, meer wilt weten over de te leveren diensten of een samenwerking wilt aangaan? Vult u dan het contactformulier in.

  Postadres

  Verlengde Velmolen 32, 5406 NT Uden

  085 – 2103440

  cm@laborvitalis.nl

  FAQ’s

  Vind hier uw antwoord op de meest gestelde vragen.

  Is een overeenkomst met een arbodienstverlener of bedrijfsarts verplicht?

  Ja. Werkgevers zijn, conform de Arbowet, wettelijk verplicht een overeenkomst af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. In deze overeenkomst (basiscontract) worden de taken beschreven waarvoor een werkgever zich moet laten bijstaan door deskundigen bij het uitvoeren van taken op het gebied van preventie en bescherming zoals:

  • Ziekteverzuimbegeleiding
  • Toegang tot een bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een open spreekuur)
  • Toetsen en adviseren over de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Aanstellingskeuring
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)

  Wat is de Wet verbetering Poortwachter?

  Door de Wet verbetering Poortwachter wordt van de werkgever verwacht zich voldoende in te spannen om langdurig verzuim terug te dringen en de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Meer informatie hierover leest u op de site van Arboportaal.

  Hoe voorkom ik verzuim?

  Geef uw werknemers aandacht!

  Een van de grootste oorzaken van langdurig verzuim zijn stress, werkdruk en burn-out. Deze kunnen worden veroorzaakt door:

  • Werkstress
  • Psychisch verzuim
  • Schulden
  • Onbalans tussen werk en privé

  Aandacht hebben voor de werknemer is van groot belang! Door actief aandacht te geven aan stress maar ook aan het zoeken van een oplossing, laat je als werkgever zien dat je dit belangrijk vindt en kunt u (langdurig) verzuim voorkomen.

  Wanneer meld ik een werknemer ziek en wat mag ik vragen?

  Het verzuim van uw werknemer moet binnen 2 dagen na de eerste ziektedag worden gemeld in VerzuimSignaal.

  Als werkgever mag u geen medische informatie uitvragen of vastleggen. U mag geen diagnose stellen, behandeling voorstellen of een andere uitspraak doen over de klachten van de werknemer.

  De volgende vragen mag u wel stellen:

  • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres waar uw werknemer te bereiken is;
  • De vermoedelijke verzuimduur;
  • Vragen over de werkzaamheden en lopende afspraken;
  • Of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de ziektewet valt maar u mag niet vragen onder welke;
  • Of er sprake is van een verkeersongeval, waarbij eventueel een aansprakelijke derde betrokken is
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval

  Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt meer informatie over welke vragen u wel en niet mag stellen.

  Wanneer moet een werknemer naar de bedrijfsarts?

  Bij ziekte kan een bedrijfsarts worden ingeschakeld. De bedrijfsarts is een onafhankelijke partij met als taak: het vaststellen van de functionele mogelijkheden dan wel beperkingen. Vervolgens wordt beoordeeld of de werknemer in staat is om te werken. Wellicht kan het (aangepaste) eigen werk (deels) worden hervat of geeft de bedrijfsarts aan dat er ander passend werk verricht kan worden.

  Een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts is niet vrijwillig. De werknemer is verplicht mee te werken aan de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid en aan re-integratie.

  Mag een verzuimende werknemer op vakantie?

  De werkgever moet eerst toestemming geven als een zieke werknemer op vakantie wil gaan. De werkgever kan bij twijfel ook het verzoek neerleggen bij de bedrijfsarts. Wanneer deze van mening is dat de vakantie het herstel van de werknemer belemmert, kan de werkgever de vakantie weigeren. Een werkgever mag vakantie pas weigeren indien de vakantie het herstel in de weg staat èn daarover advies van de bedrijfsarts heeft ingewonnen.

  Ben ik verplicht om een PMO aan te bieden aan mijn werknemers?

  Ja. Volgens de eisen van de Arbowet stelt u werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich mee brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  Login Verzuimzignaal