INLOGGEN COMPASITY
Nieuws, Tips, UWV

Compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

Per 1 april 2020 is de Regeling compensatie transitievergoeding in werking getreden. Werkgevers kunnen compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan werknemers hebben betaald, nadat de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte is beëindigd. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. De hoogte van de compensatie is maximaal het bedrag aan transitievergoeding waar de werknemer na 104 weken arbeidsongeschikt recht op heeft. 

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

  • De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • De werkgever heeft de transitievergoeding betaald.

 

Aanvragen van de compensatie

Werkgevers die de compensatie kunnen aanvragen kunnen dit doen op het Werkgeversportaal op UWV.nl. Dit kan alleen met E-herkenning (beveiligingsniveau minimaal 3).

De werkgever moet hierbij aantonen dat er aan de voorwaarden is voldaan. UWV heeft op haar portaal een formulier ter beschikking gesteld waaruit blijkt welke informatie nodig is voor het beoordelen van de aanvraag.

Wilt u meer weten ga naar de site van de Rijksoverheid of het UWV

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/compensatie-transitievergoeding-na-2-jaar-ziekte

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/voor-mijn-aanvraag/index.aspx

Voor oude gevallen (tussen 1 april 2015 en 1 april 2020) geldt dat de aanvraag vóór 1 oktober 2020 moet worden ingediend; de beslistermijn voor UWV is 6 maanden. Voor nieuwe gevallen vanaf 1 april 2020 geldt dat de compensatie ten hoogste 6 maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden; de beslistermijn voor UWV is 8 weken. Let dus op dat de aanvraag tijdig wordt gedaan!

 

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Contact
Login Verzuimzignaal