INLOGGEN COMPASITY
Tips

BasisInspectieModule Arbozorg

BasisInspectieModule Arbozorg voor RI&E, Basiscontract en Deskundige bijstand 

De BasisInspectieModule (BIM) van de Inspectie SZW is bruikbaar in alle organisaties waar de Arbowet van toepassing is. Het geeft de organisatie inzicht in de onderdelen die de inspectie SZW inspecteert op het gebied van Arbozorg- RI&E, Basiscontract en Deskundige bijstand.  

In de BIM Arbozorg staan vragen die de Inspectie SZW kan stellen tijdens een inspectiebezoek. Zo controleert de inspectie niet alleen of er een RI&E aanwezig is maar ook of deze volledig is, regelmatig wordt bijgesteld en of deze is getoetst. Ook kan de inspectie vragen stellen over de deskundigheid van de preventiemedewerker en het basiscontract met een gecertificeerde arbodienst. Zo kan de inspectie vragen of er een arbeidsomstandighedenspreekuur wordt aangeboden aan de medewerkers. En of er bij een maatwerkregeling toestemming is van de OR of vanuit de cao.  

In 2019 is uit onderzoek gebleken dat veel bedrijven nog niet aan de verplichtingen in de Arbowet voldoen. Dit kan leiden tot waarschuwingen en boetes van de inspectie. Hier is voor veel werkgevers nog een (kwaliteit)slag te maken. Het document kan werkgevers op weg helpen bij het verbeteren van de Arbozorg binnen de eigen organisatie. Kortom, voorkom boetes en bereid je met de BIM goed voor op een mogelijke inspectie.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Contact
Login Verzuimzignaal