Hyber-Technologies V.O.F., spectrum medisch centrum, huisarts meppel, casemanager, arbo, arbodienst"> Hyber-Technologies V.O.F.">

LaborVitalis

Wie zijn wij?

LaborVitalis

Wij zijn er op gericht om vanuit onze basisgedachte “positieve gezondheid” bij te dragen aan een gezondere organisatie bij onze relaties. Door de strategische samenwerking binnen het multidisciplinaire team van Spectrum Medisch Centrum zijn wij in staat om onze relaties optimaal te ondersteunen en daarmee een goede balans te houden of te brengen in belasting/ belastbaarheid bij de werknemer. Hetgeen uw organisatie ten goede komt.


Kernwaarden van LaborVitalis zijn:

• vaste contactpersonen

• persoonlijk contact

• laagdrempelig

• proactief

• gevraagd en ongevraagd adviseren

een persoon casemanager verzuimbegeleiding

Casemanager

Aandacht, vertrouwen, samenwerken en kennis delen zijn de kernwaarden van onze gecertificeerde casemanagers. Door het hoge kennisniveau zijn zij in staat om werkgever en werknemer optimaal te adviseren op het gebied van verzuim, re-integratie en preventie.


Veelal zal de casemanager de werknemer telefonisch begeleiden bij verzuim. Als het medisch noodzakelijk is of als de wet- en regelgeving dit voorschrijft, volgt een fysiek consult bij de bedrijfsarts.


Het resultaat: duurzame re-integratie, minder verzuim en tevreden werkgevers en werknemers.

thermometer groen verzuimbegeleiding

Deskundigen

Wij werken samen met bedrijfsartsen, juristen, arbeidsdeskundigen, re-integratie bedrijven, intermediairs en verzekeraars. Deze samenwerking die wij aangaan met partijen heeft als doel; samen beter voor u!

koffie
thermometer groen verzuimbegeleiding

Regio

LaborVitalis is gevestigd in Spectrum Medisch Centrum te Meppel, op de grens van Overijssel en Drenthe. Hierdoor hebben wij een sterke binding met deze regio maar onze bedrijfsartsen houden spreekuur op meer dan 50 locaties door Nederland heen. Landelijke dekking is daarbij gegarandeerd.

thermometer groen verzuimbegeleiding

Spectrum Medisch Centrum

Onze vaste bedrijfsarts en casemanagers werken vanuit Spectrum Medisch Centrum te Meppel.
Binnen dit multidisciplinair gezondheidscentrum wordt vorm gegeven aan het begrip positieve gezondheid met als motto ‘Samen Beter’.
Alle aangesloten zorgprofessionals werken volgens het concept van positieve gezondheid waarbij niet uitgegaan wordt van ziekte maar gekeken wordt waar de kracht en mogelijkheden liggen. Zo maken wij de zorg persoonlijk, duurzaam en maatschappelijk ingebed.

koffie
    linkedin twitter

LaborVitalis
Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel
Tel: 085-2103440

Website: Hyber-Technologies V.O.F.