Hyber-Technologies V.O.F., spectrum medisch centrum, huisarts meppel, casemanager, arbo, arbodienst"> Hyber-Technologies V.O.F.">

LaborVitalis

Werknemers

Wanneer u zich ziek meldt, kan het zijn dat LaborVitalis contact met u opneemt.
Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens uw arbeidsongeschiktheid, krijgt u te maken met de casemanager en soms met de bedrijfsarts.

een persoon casemanager verzuimbegeleiding

Casemanager

LaborVitalis werkt met gediplomeerde casemanagers.
Hij of zij is uw begeleider tijdens uw arbeidsongeschiktheid. U kunt met al uw vragen bij uw casemanager terecht. Uw casemanager rapporteert over uw re-integratie richting uw werkgever, maar dan uitsluitend datgene wat voor uw re-integratie van belang is.
Privacygevoelige informatie, zoals medische informatie, zullen nooit zonder uw toestemming worden gedeeld met de werkgever.

thermometer groen verzuimbegeleiding

Bedrijfsarts

LaborVitalis werkt met geregistreerde bedrijfsartsen.
Wanneer er een reden is om een werknemer op te roepen bij de bedrijfsarts zult u door een geregistreerde bedrijfsarts worden gezien. Wij streven er naar dat u tijdens uw arbeidsongeschiktheid met een vaste casemanager en een vaste bedrijfsarts spreekt.

koffie
Naast de bedrijfsarts en casemanager kunt u ook te maken krijgen met interventiepartijen, zoals een arbeidsdeskundige of een re-integratiebureau. In deze situaties zal de casemanager u uitleggen waarom u met hen te maken krijgt en wat u van ze kunt verwachten.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

een persoon casemanager verzuimbegeleiding

Veel gestelde vragen

Wanneer moet ik naar de bedrijfsarts?

Als u uw werk niet meer (volledig) kunt verrichten en hierdoor verzuimt, geeft uw werkgever dit aan ons door. Het kan zijn dat de casemanager contact met u opneemt. De informatie die u ons geeft wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om te beoordelen welke stappen er gezet moeten worden. Afhankelijk van de aard, ernst en duur van uw verzuim ontvangt u een uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Hoe bereid ik het gesprek met de bedrijfsarts goed voor?

De taak van de bedrijfsarts is het vaststellen van de mogelijkheden dan wel beperkingen. Vervolgens beoordeelt hij of u ook in staat bent om te werken. Wellicht kunt u (gedeeltelijk) uw werk hervatten, of geeft de bedrijfsarts aan dat u aangepast werk kunt verrichten. Ter voorbereiding op het bezoek aan de bedrijfsarts vragen wij u eventuele uitslagen van onderzoeken en voorgeschreven medicatie mee te nemen.

Kan ik mijn oproep bij de bedrijfsarts annuleren of verzetten?

Het verzetten of annuleren van een afspraak is uitsluitend mogelijk met toestemming van uw werkgever. Dit moet dan uiterlijk 48 uur van te voren aan LaborVitalis worden doorgegeven.

Niet eens met het advies van de bedrijfsarts?

Tijdens de verzuimbegeleiding doet een bedrijfsarts er alles aan om u en uw werkgever zo goed mogelijk te adviseren bij uw re-integratie. Het kan voorkomen dat u niet eens bent met de adviezen van de bedrijfsarts. Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen; dit kan via het UWV.

koffie
    linkedin twitter

LaborVitalis
Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel
Tel: 085-2103440

Website: Hyber-Technologies V.O.F.