Hyber-Technologies V.O.F., spectrum medisch centrum, huisarts meppel, casemanager, arbo, arbodienst"> Hyber-Technologies V.O.F.">

LaborVitalis

Abonnementen

Bij verzuim wilt u uw werknemer weer snel en gezond aan het werk hebben. Dit vraagt om deskundige begeleiding door een geregistreerd casemanager. Hiertoe heeft Labor Vitalis diverse verzuimabonnementen die goed aansluiten bij uw organisatie.

Bij elk abonnement is gebruik van verzuimsignaal inbegrepen. Na inloggen in verzuimsignaal kunt u het verzuimdossier van uw werknemer beheren. Binnen verzuimsignaal worden de termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter bewaakt. Tevens kunt u verzuimoverzichten uit verzuimsignaal genereren.
thermometer groen verzuimbegeleiding

Basis abonnement

Met het basis abonnement heeft u, via ons verzuimprogramma, de wettelijke termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter online inzichtelijk.

Samen met onze casemanager houdt u het verzuim binnen uw organisatie zo laag mogelijk.

De verrichtingen van de bedrijfsarts worden apart gefactureerd.

Lees meer over het basis abonnement
€59
basis abonnement
 • Inzet gecertificeerde casemanager
 • Gebruik van Verzuimsignaal
 • Online verzuimoverzichten
 • Melding beroepsziekten
 • Signaleren 42e weeks melding
 • Signaleren vangnet regeling en regres

De casemanager is uw aanspreekpunt in het geval van verzuim van één van uw werknemers. Na ontvangst van de verzuimmelding, in verzuimsignaal, neemt de casemanager de verzuimmelding in behandeling. De casemanager neemt contact op met de werkgever om te inventariseren welke stappen er noodzakelijk zijn en verder beleid te bepalen. U kunt hierbij denken aan het maken van hervattingsafspraken of het oproepen van de verzuimende werknemer bij de bedrijfsarts. Bij het basispakket neemt u alleen casemanagementdiensten af en wordt de inzet van overige deskundigen apart aan u gefactureerd.

De losse verrichtingen van de bedrijfsarts worden apart verrekend bij dit abonnement. Klik hier voor de vaste tarieven welke wij hanteren.

Sluit dit venster
koffie
thermometer groen verzuimbegeleiding

Uitgebreid abonnement

Met het uitgebreide abonnement heeft u de belangrijkste diensten die volgen uit de Wet Verbetering Poortwachter gedekt. Hierbij moet u denken aan de verrichtingen van de bedrijfsarts en de casemanager.

Een vast bedrag per jaar per medewerker; een gerust gevoel.

Lees meer over het uitgebreid abonnement.
€125
uitgebreid abonnement
 • Inzet gecertificeerde casemanager
 • Gebruik van Verzuimsignaal
 • Online verzuimoverzichten
 • Melding beroepsziekten
 • Signaleren 42e weeks melding
 • Signaleren vangnet regeling en regres
 • Inzet bedrijfsarts conform WvP en richtlijnen

De casemanager is uw aanspreekpunt in het geval van verzuim van één van uw werknemers. Na ontvangst van de verzuimmelding, in verzuimsignaal, neemt de casemanager de verzuimmelding in behandeling. De casemanager neemt contact op met de werkgever om te inventariseren welke stappen er noodzakelijk zijn en verder beleid te bepalen. U kunt hierbij denken aan het maken van hervattingsafspraken of het oproepen van de verzuimende werknemer bij de bedrijfsarts. Bij het uitgebreide pakket zijn de hiernaast genoemde diensten inclusief.

Klik hier voor de vergelijking tussen het uitgebreide abonnement en het basis abonnement.

Sluit dit venster

Diensten van de bedrijfsarts kunt u bij ons los afnemen. Dit kan in combinatie met een basisabonnement, wanneer u weinig ziekteverzuim verwacht in uw onderneming. Hebt u een uitgebreid abonnement afgesloten dan zijn de diensten van de bedrijfsarts inbegrepen.
De werkzaamheden die de bedrijfsarts verricht worden per uur gefactureerd. Op volgend overzicht ziet u een gedetailleerde prijslijst (gebaseerd op geinvesteerde tijd) van de bedrijfsarts.

Sluit dit venster
koffie
  linkedin twitter

LaborVitalis
Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel
Tel: 085-2103440

Website: Hyber-Technologies V.O.F.